ذوب آهن اردبیل
ذوب آهن اردبیل
میلگرد
میلگرد یکی از الزامات ساخت وسازوفونداسیون سازه ها می باشد که میزان استحکام ومقاومت کششی بتن دراسکلت سازه ها رابالامی برد. میلگرد به دو دسته آجدار و ساده (و البته پیچیده یا کلاف) دسته بندی و با استانداردهای A1, A2, A3, A4 تولید میشودو طول استاندارد میلگردها 6 یا 12 متر است . 6 نوع رایج آن شامل اروپایی، فولادکربن ، گالوانیزه ، روکش اپوکسی، فایبرگلاس و فولاداستنلس است. میلگردهای ساده یا میلگرد نرم ، سطحی صاف وبدون برجستگی داشته و قابلیت فرم پذیری و خمش مناسبی دارند. بااستانداردA1 یا 240 ( از درصدکمی کربن ساخته شده ) و باقطرهای 6 تا 200 میلیمترتولید می شوند، بیشترکاربرد صنعتی دارد و برای ساخت خاموت ، پیچ ومهره، میخ ، جوشکاری ونیز افزایش مقاومت کششی بتن درساختمان استفاده می شود.نوع ساده میلگرد نسبت به نوع آجدار آن از مقاومت کششی کمتری برخوردار است. میلگرد آجدار با استانداردهای A2, A3, A4 تولید می شود و هر چه عددآن بیشتر می شود سختی میلگرد بیشتر شده در نتیجه شکل پذیری کمتری خواهد داشت . این میلگرد روی سطح خود برامدگی هایی به صورت مارپیچ (A2) ، جناقی یا ضربدری (A3) ودوکی (A4) دارد تا ازحرکت میلگرد دربتن براثرفشارهای ناگهانی ناشی از زلزله، سیل وموارد دیگر جلوگیری کند و برخلاف میلگرد ساده عمدتا در صنعت ساختمان سازی استفاده می شود. مهمترین سایزهای آن که همان قطر میلگرد به میلیمتر می باشد ، سایزهای 8،10،12،14،16،18،20،22،25،28،32 هستند که درمصارف گوناگون کاربرد دارند.
قیمت واحد محصول : تومان